Fit for Work maakt zich al vanaf 2012 sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening: het voorkomen dat mensen die werken, uitvallen en hun werk verliezen door een chronische aandoening.

Om dit doel te bereiken ontwikkelt Fit for Work praktische tools voor werkenden, werkgevers en zorgverleners. Voor chronische aandoeningen in het algemeen en aandoeningsspecifiek.

Daarnaast zet Fit for Work in op maatschappelijke en politieke agendering van het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen.  In de vorm van politieke bijeenkomsten, het opstellen van manifesten en opiniërende bijdragen in de media.

Fit for Work kent een actief platform met betrokkenheid van meer dan 25 maatschappelijke organisaties, aangevuld met (sponsorend) partners.

 

Partnership

Fit for Work zet haar pijlen op de grootste groep die het risico loopt het werk te verliezen:
mensen die aan het werk zijn en een chronische aandoening krijgen.

Daarbij rekening houdend met de context waarin mensen werken: voor het ‘chronischvriendelijk’ maken van de werkomgeving, is er de Fit for Work Award voor bedrijven.

Daarnaast zijn initiatieven gericht op groepen waar nog weinig voor ontwikkeld is:
zelfstandig werkenden en jongeren die met een chronische aandoening of beperking de arbeidsmarkt opgaan.

Een ander onderscheidend punt van Fit for Work zijn projecten samen met zorgverleners, zoals medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici, om vanuit de behandeling en begeleiding arbeidsparticipatie van patiënten te ondersteunen. Dit vindt plaats onder de noemer ‘werk als behandeldoel’.
Met reumatologie en oncologie als koplopers, binnen het project Target@Work.