Langer actief door innovatie in zorg en beleid

Fit for Work en de Sociaal-Economische Raad (SER) organiseerden de conferentie
‘Langer actief door innovatie in zorg en beleid. Sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening’ op 25 mei 2016 in het SER-gebouw in Den Haag. Deze conferentie is aangemerkt als EU-geassocieerd evenement en is georganiseerd in overeenstemming met het ministerie van VWS.

Het doel van de conferentie was aan de hand van het SER-advies ‘Werk: van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte’  inzichtelijk te maken welke factoren werkbehoud kunnen bevorderen, welke partijen hierin bijdragen en wat zorginnovaties kunnen betekenen. Fit for Work verwoordde de uitkomsten in de The Hague Declaration FitforWork voor vervolgstappen gericht op concrete acties en beleidsmaatregelen.

Programma
Tijdens deze conferentie stonden innovaties in zorg en beleid gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening centraal. De middag ging van start met een bijdrage van staatssecretaris van VWS Martin van Rijn en Inge Bernaerts, lid van het kabinet mevrouw Marianne Thyssen – Eurocommissaris Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. Gedurende het programma is vervolgens een sociaal-economisch perspectief op het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen geschetst en was er aandacht voor de praktijk en randvoorwaarden van innovaties in de zorg.
Hierbij waren er bijdragen van onder anderen Prof. dr. Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving), Coen van der Veer (bestuurslid FNV), mr. Harry van de Kraats (directeur AWVN) en Dianda Veldman (directeur NPCF). Parlementariërs, stakeholders en experts reflecteren vanuit een panel op de bijdragen van de sprekers. Hier is ook voldoende ruimte voor publiek om mee te doen in het gesprek.

Voor wie

Deze EU-conferentie was bedoeld voor beleidsbepalers en bestuurders in de zorg, wetenschappers, zorgprofessionals en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

download programma

Platform Fit for Work Nederland

 • Hullen
 • AIAS
 • Beatrixoord arbeid
 • CCZW
 • Reumafonds
 • Hogeschool Rotterdam
 • Abbvie
 • CWG
 • UMCG
 • Winnock
 • P2o
 • Annemiek de Crom
 • Bureau vol zin
 • Emma at work
 • Tools 2 use
 • Vroege interventie
 • Vision at work
 • NFK
 • Patienten Federatie Nederland
 • Roche
 • Pfizer
 • Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn
 • Sprint@work
 • Ika Net
 • IZZ
 • AKC
 • ZZP nederland
 • HAN
 • Saxion
 • MUMC