Fit for Work Award

Organisaties die vinden dat zij een goed beleid hebben voor werknemers met chronische aandoeningen nodigen we uit dat ook aan anderen te laten weten. Daarvoor hebben we de Fit for Work Award in het leven geroepen. Voor organisaties waar het goed werken met een chronische aandoening is.

Op 25 mei 2016 vond de eerste uitreiking van de Fit for Work Award plaats aan pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN tijdens het Fit for Work – SER – EU congres. Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn noemde de Fit for Work Award een voorbeeld van hoe werken met een chronische aandoening ‘normaal’ beleid kan zijn.

Doe de test

Is het goed werken in uw organisatie met een chronische aandoening? Doe de test en vindt uit hoe ‘chronisch vriendelijk’ uw organisatie is.

Doe de Test

Deelname

Hoe komt u in aanmerking voor de Fit for Work Award? De procedure kent vijf stappen.

 1. Fit for Work criteria
 2. Management gesprek
 3. Collectief gesprek
 4. Bedrijfsbezoek
 5. Bedrijfspresentatie

Fit for Work criteria

De basis van de award vormt een lijst van criteria verdeeld over strategie, cultuur & leiderschap, maatregelen, medewerkersbetrokkenheid, communicatie en chronisch vriendelijk ondernemen.

Managementgesprek

 • Met directie en management vindt een gesprek plaats over het beleid van de organisatie
 • Centraal staat hoe de organisatie het werken met een chronische aandoening mogelijk maakt
 • Vanuit Fit for Work doen we suggesties voor mogelijk aanvullende zaken voor uw organisatie
 • Dit gesprek is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Fit for Work Award en de vervolgstap van groepsgesprek en bedrijfsbezoek.

Collectief Gesprek

 • Met een dwarsdoorsnede van de organisatie vindt een gezamenlijke gesprek plaats:
  • Werknemers met en zonder een chronische aandoening
  • Vertegenwoordiging van directie, management, OR of PVT, HR/personeelsbeleid, arbo, veiligheid
  • Eventueel samenwerkingspartners, inhuurkrachten
 • Centraal staat hoe de organisatie het werken met een chronische aandoening mogelijk maakt
 • Het gesprek geeft inzicht in de praktische uitwerking van het gevoerde beleid.
 • Vanuit Fit for Work doen we suggesties over wat nog meer mogelijk is en wat anderen hebben gedaan.

Bedrijfsbezoek

Een rondgang door de organisatie of een bezoek aan meer locaties geeft aanvullend inzicht in hoe werken met een chronische aandoening in de organisatie vorm krijgt.

Bedrijfspresentatie:

 • Door medewerkers en management gemaakt
 • In vorm van powerpoint met foto’s of nog mooier een film, in ieder geval digitaal
 • De presentatie en of film komt op de Fit for Work website als inspiratie voor andere werkgevers

De eerste organisatie met een Fit for Work Award is pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN. Bekijk hieronder hun bedrijfspresentatie van mei 2016.

 

Fit for Work erkende organisatie

Fit for Work organiseert regelmatig een congres of een andere bijeenkomst waar we de Award organisaties van dat jaar in het zonnetje zetten. De Fit for Work erkende organisaties komen met bedrijfspresentatie en foto op de Fit for Work website. Samen met u zoeken we geschikte media om de erkenning van uw organisatie uit te dragen. Ook het organiseren van een gezamenlijk evenement kan tot de mogelijkheden behoren.

LR_FFW_SER_7577LR_FFW_SER_7565

Uitdragen van erkenning

Op diverse manieren kunt u laten zien dat uw organisatie vooruitstrevend is op het gebied van werken met een chronische aandoening zoals een Fit for Work Award logo dat u in uitingen van de organisatie kunt gebruiken, zoals op de website, (sociaal) jaarverslag en in e-mailhandtekeningen. Tevens ontvangt u een fysieke award om aan te geven dat uw organisatie aandacht heeft voor werken met een chronische aandoening. De Award kent een geldigheidsduur van twee jaar.

Pay it Forward

Verder zijn we vanuit Fit for Work voorstander van Pay it Forward. Dat wil zeggen, dat u uw organisatie openstelt voor andere werkgevers die interesse hebben om het werken in het eigen bedrijf ‘chronisch vriendelijker’ te maken. Dit kan bijvoorbeeld door als gastorganisatie voor een Fit for Work congres of meeting op te treden.

Award team

Het platform Fit for Work Nederland geeft invulling aan het initiatief, voorgezeten door stichting Centrum Werk Gezondheid. Een klein team, bestaande uit medewerkers van Centrum Werk Gezondheid en afvaardiging van het platform, begeleidt het Award traject in uw organisatie.

Meer informatie

Voor de Fit for Work Award audit en erkenning brengen we kosten in rekening. Heeft u interesse in de Award en vragen daar over, neem direct contact op met Paul Baart, voorzitter van Fit for Work en directeur sticcrum Werk Gezondheid: info@fitforworknederland.nl of telefonisch 06-53 92 15 98

Tool voor beleid

Om te komen tot een goed beleid rond werken met een chronische aandoening, biedt Fit for Work bedrijven de volgende tool, waarmee uzelf aan de slag kunt: stappenplan chronisch vriendelijk bedrijfsbeleid