2013

Lancering van de Fit for Work checklisten – Aandacht voor werk bij spier- en gewrichtsaandoeningen. De Checklisten betreffen een werkgerichte aanpak voor werknemer, werkgever en zorgverlener om te zorgen voor werkbehoud bij spier- en gewrichtsaandoeningen.

VVD kamerlid Arno Rutte nam tijdens een politiek ontbijt op 6 juni met afvaardiging van Tweede Kamerleden, ministeries en platformleden de Checklisten Fit for Work spier- en gewrichtsaandoeningen in ontvangst.

Tijdens het politiek ontbijt is ingegaan op het belang van een werkgerichte aanpak om arbeidsuitval te voorkomen, en welke rol werknemer, werkgever, zorgverleners maar ook overheid daarin kunnen hebben.

Vanaf moment van diagnose is er een verhoogd risico op arbeidsuitval, terwijl reumapatiënten aangeven werk een belangrijke rol te vinden die ze graag behouden. Reumatologen en verpleegkundigen vinden aandacht voor werk eveneens belangrijk en thuis horen in de zorg, blijkt uit een websurvey van Target@Work. Deze resultaten zijn tijdens het internationale reumacongres EULAR van 12-15 juni in Madrid gepresenteerd. De geuite behoefte resulteert in het project Target@Work dat in 2014 van start gaat.

Binnen het platform Fit for Work zijn gedurende dit jaar de eerste resultaten van Target@work, het vergroten van werkgeversbetrokkenheid en het opzetten van nieuwe pilots besproken. Dit jaar was arbeidsparticipatie van reumapatiënten een onderwerp binnen de NVR najaarsdagen.

Dit jaar werd één van de platformleden, het Centrum Chronisch Ziek en Werk op Europees niveau bekroond als Model of Good Practice op het gebied van werken met een chronische aandoening.CCZW certificeert ervaringsdeskundige coaches. De erkenning was uit handen van het European Network for Workplace Health Promotion.

Bij Siemens in Den Haag vond het tweede Fit for Work congres plaats. Met onder meer bijdragen van ministerie van SZW, het UWV, Siemens en Waterlandziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum en UMC Groningen. Centraal stond samen werken aan werk voor mensen met spier- en gewrichtsaandoeningen.

Tijdens het congres is de Quickscan Fit for Work? Spier- en gewrichtsaandoeningen en de Nederlandse arbeidsmarkt gelanceerd, met de belangrijkste cijfers op een rij, maatschappelijk en economisch, aangevuld met een overzicht effectiviteit van interventies. Bekijk hier de samenvatting.

In Brussel is Investing in Healthcare. Breaking down the Silos. Fit for Work Euorpe Summit bezocht met een delegatie van ministerie van VWS en SZW. Het congres bood de nodige highlights in Europese ontwikkelingen op het gebied van werken met spier- en gewrichtsaandoeningen.

Platform Fit for Work Nederland

 • Hullen
 • AIAS
 • Beatrixoord arbeid
 • CCZW
 • Reumafonds
 • Hogeschool Rotterdam
 • Abbvie
 • CWG
 • UMCG
 • Winnock
 • P2o
 • Annemiek de Crom
 • Bureau vol zin
 • Emma at work
 • Tools 2 use
 • Vroege interventie
 • Vision at work
 • NFK
 • Patienten Federatie Nederland
 • Roche
 • Pfizer
 • Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn
 • Sprint@work
 • Ika Net
 • IZZ
 • AKC
 • ZZP nederland
 • HAN
 • Saxion
 • MUMC